Sesuatu Yang Lebih Mengkhawatirkan Daripada Dajjal

Nabi pernah mengingatkan kepada kita bahwa: “Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang aku lebih khawatirkan menimpa kalian melebihi Al-Masih Ad-Dajjal?”

Abu Sa’id berkata, “Kami berkata, ‘Iya, tentu kami mau.’” 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda,

“Yaitu syirik yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri untuk shalat, dia memperindah shalatnya dengan harapan agar ada seseorang yang memperhatikannya.” (HR. Ibnu Majah)

Misalnya seseorang memperlama shalatnya, dia tunjukkan seolah khusyuk karena tahu sedang dilihat. Sementara kalau tidak dilihat orang tidak sepanjang itu, tidak selama itu, dan tidak sekhusyuk itu. Maka ini adalah syirik yang tersembunyi.

Maka niat merupakan salah satu perkara yang harus kita pastikan sebelum beramal. 

Jangan kita berikan tempat bagi selain Allah di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. 

Nabi mengingatkan kepada kita:

“Barangsiapa yang mengerjakan sebuah amalan, dia sekutukan Aku dengan yang lain di dalam amalan itu, maka Aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya.” (HR. Muslim)

Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak akan memberi balasan atas amal riya’nya itu. 

Maka salah satu tipu daya iblis terhadap orang-orang yang zuhud ini adalah niat di dalam ibadah. 

Iblis menyeret mereka kepada bentuk-bentuk riya’ yang samar.

 

Sumber: rodja.id