Sempurnakan Takaran

Profesi sebagai pedagang merupakan sebuah ikhtiar untuk menjemput rezeki dari Allah ta’ala. Bukan sekedar pedagang yang berbisnis untuk meraih keuntungan besar namun mengabaikan etika islami sebagai sosok pedagang muslim yang bertakwa.

Dan Islam telah memberi petunjuk teoritis serta praktis agar pedagang muslim tidak terjerumus pada praktik jual beli yang dilarang syariat.

Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad. Beliau keluar dari kediamannya menuju pasar sambil membawa tongkat berjalan di tengah pasar.

Beliau menyerukan agar pedagang bertakwa kepada Allah, dan berniaga dengan cara yang baik, ia juga berkata, “Sempurnakanlah takaran dan timbangan (jangan curang)!”, ia juga berkata, “Jangan gelembungkan daging (dengan cara ditiup)”

(Ath-Thabaqat al-Kubra, Jilid III, hal. 28).

 

Sumber : muslimah.or.id