Pesan Para Istri Pada Suami

Al Ghazali berkata,

“Merupakan kebiasaan para istri kaum salaf apabila suami-suami mereka hendak keluar dari rumah mencari rezeki mereka berkata : Kami mampu bertahan menahan kelaparan akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah”. 

[Al Ghazali, Ihyaa’ ulumuddin, jilid II, hal 58. Ibnu Khalikan, Wafayatul a’yaan, jilid II, hal 285]

 

sumber : Buku HHMK cetakan ke-24 halaman 38