Penjelasan Jual/Beli Murabahah

Ayo pahami terlebih dahulu akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah akad murabahah. Simak di slide berikut ini: