Membuka Pintu Rezeki Dengan Istighfar

Meminta ampun untuk setiap dosa dan kesalahan, bertaubat dan bertekad tidak mengulanginya lagi.

Allah Ta’ala berfirman,

“Maka aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu’, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (QS. Nuh 10-12)

Dari Abdullah bin Abbas ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Barangsiapa memperbanyak istighfar (mohon ampun kepada Allah), niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan dan Allah akan memberinya rizki (yang halal) dari arah yang tiada disangka-sangka”.

(HR Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah dan Al-Hakim)

 

Sumber: IG @fikihmuamalatkontemporer