Khalifah Umar Bin Khattab Dalam Perniagaan

Kisah fenomenal tentang ketegasan khalifah Umar bin Khattab yang melakukan inspeksi mendadak terhadap pedagang susu yang mencampurkannya dengan air untuk mendapatkan laba berlipat.

Umar juga pernah menjatuhkan sanksi cambuk seorang yang memalsukan stempel baitul maal (kas negara), dan berhasil mendapatkan uang dari tindakan penipuan tersebut, Umar mencambuk pelakunya dihari pertama 100 kali cambuk, keesokan harinya 100 kali cambuk dan di hari ketiga juga 100 kali cambuk.

[Al Hisbah Fil Islam, karya Ibnu Taimiyah, hal. 50]

 

sumber : muslimah.or.id