Kerja Cerdas Bukan Kerja Keras

Aktifitas perdagangan sering kali melalaikan, termasuk lalai dalam beribadah. 

Orang yang cerdas bekerja adalah mencari ridho Allah agar usahanya diberkahi. Sehingga kesibukannya meraih rezeki tidak menghalangi dari mengingat Allah.

Apabila adzan berkumandang, ia tinggalkan pekerjaannya sejenak lalu mengambil wudhu untuk shalat. Sebagaimana Allah berfirman. 

“Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”

[QS. Al-Jumu’ah : 9-10]

 

Dan siapa saja lebih mengutamakan aktifitas perdagangannya dibandingkan melaksanakan ibadah kepada Allâh Azza wa Jalla , niscaya Allâh Azza wa Jalla tidak akan memberkahi usaha tersebut.

 

Sumber : almanhaj.or.id

 

♻️ Tebarlah kebaikan, semoga bermanfaat