Jangan Mengambil Dengan Paksa

Di antara syarat sahnya jual-beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling Ridha (suka sama suka) tanpa unsur keterpaksaan.

Sebagaimana firman Allah :

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْۤا اَمْوَا لَـكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْۗ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

[An Nisaa :  29]

 

sumber : Buku HHMK cetakan ke-24 halaman 52