Harta Yang Bertambah Tapi Allah Binasakan

Bentuk Muamalah Yang Hasilnya Berkebalikan Dengan Obsesinya 

Secara lahiriah, orang yang melakukan akad riba, hartanya akan bertambah. Dia memberi utang 1 juta, dengan bunga 100rb. 

Namun oleh Allah, harta mereka justru dibinasakan. 

Sebaliknya, orang yang bersedekah, secara lahiriyah hartanya berkurang, namun Allah berikan balasan dengan ditambah hartanya. 

Allah berfirman,

 “Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah.”

 (QS. al-Baqarah: 276)

Ketika menafsirkan ayat ini, al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan,

“Ini termasuk di antara bentuk muamalah, yang hasilnya berkebalikan dengan obsesinya.“ (Tafsir Ibnu Katsir, 1/713)

 

Dikutip dari Buku Kode Etik Pengusaha Muslim