Berapa Besar Seorang Pedagang Boleh Ambil Untung?

Berapa Besar Seorang Pedagang Boleh Ambil Untung?

Bagaimana standar keuntungan syar’i dalam berdagang?

Islam tidak pernah melarang pedagang untuk meraup untung yang sebesar-besarnya dari perniagaan yang dilakukan. Asalkan, (usaha mencari untung tersebut) tidak melanggar hak-hak Allah dan tidak merugikan orang lain, individu, maupun khalayak ramai. 

Ma Laa Yasa’ At-Tajir Jahluhu, hlm 64

Sekali lagi syari’at tidak menetapkan besarnya keuntungan bagi si pedagang. Akan tetapi seorang mukmin hendaknya memudahkan saudaranya. Hendaknya ia tetap suka walau mendapatkan keuntungan sedikit. Kecuali jika suatu saat kondisi berubah, barang yang ada berubah atau naiknya harga barang karena sedikitnya pasokan atau ada sebab lainnya sehingga keuntungan mesti ia tambah.⁣⁣

Adapun jika seorang pedagang mengelabui orang yang tidak berdaya apa-apa atau ia menipu orang miskin dan ia menjual dengan harga yang terlalu tinggi, maka itu tidak boleh. 

 

[Sumber fatwa: http://www.binbaz.org.sa/mat/19167.]⁣⁣

⁣⁣Sumber: rumaysho.com⁣⁣